Verzekeringnemer overleden

 

 

 

 

Bent u nabestaande en heeft de overledene op zijn/haar naam een bootverzekering via ons kantoor lopen?

Vaak is de tenaamstelling op de polis eenvoudig aan te passen door overlegging van onderstaande documenten aan ons kantoor. 

  1. Kopie akte van overlijden zonder verklaring van erfrecht
    Is de verzekeringnemer overleden, dan kunt u middels overlegging van een kopie van de akte van overlijden verzoeken de tenaamstelling aan te passen naar de erven van de overledene. Op de polis komt hierna voor de naam van de overledene te staan “Erven van”. De naam van verzekeringnemer kan niet aangepast worden omdat verzekeraar niet kan verifiëren wie de erfgenaam/erfgename is. Tevens is niet duidelijk wie het recht heeft de polis van de overledene aan te passen.
  2. Kopie akte van overlijden met verklaring van erfrecht
    Is de verzekeringnemer overleden, dan kunt u middels overlegging van een kopie van de akte van overlijden en de verklaring van erfrecht verzoeken de tenaamstelling aan te passen. Uit de verklaring van erfrecht blijkt wie de polis mag aanpassen. Alleen deze gerechtigde kan de polis aanpassen.

Let op: Sommige polisvoorwaarden geven echter aan dat de polis automatisch wordt beëindigd. in dit geval is een wijziging van tenaamstelling op de polis niet mogelijk en dient er een nieuwe verzekering aangevraagd te worden. Wij raden u dan ook altijd aan telefonisch met ons kantoor contact op te nemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.