Vervang tijdig uw morsekabel

Iedere watersporter weet wat een morsekabel is en wat de functie hiervan is; deze voert de opdrachten uit van de schipper en communiceert met de keerkoppeling en de brandstofpomp.

Wat vaak niet iedere schipper onderkent, is dat deze morsekabel ook aan slijtage onderhevig is. De morsekabel regelmatig controleren kan dan ook geen kwaad. In de polisvoorwaarden wordt verwacht dat de verzekerde goed en regelmatig onderhoud uitvoert. Dit geldt in dit geval zowel voor de kwaliteit van de kabels maar ook mogelijk voor de losgetrilde borgboutjes aan beide zijden van de morsekabel. De gevolgen van een ineens niet werkende morsekabel kunnen grote gevolgen hebben, zowel materieel als lichamelijk letsel.

Het op enig moment weigeren van de morsekabel geeft bij de schipper vaak een reactie van paniek, temeer als dit in de omgeving van andere watersporters is, of in een sluis gebeurt.

Wij adviseren u dan ook, jaarlijks de morsekabel te (laten) inspecteren, zodat u er zeker van bent dat een dergelijk probleem zich niet bij u zal voordoen. De schades welke ontstaat ten gevolge van het niet onderhouden van de morsekabel zijn doorgaans erg groot, vaak ook aan uw eigen schip.

Fouten welke vaak worden geconstateerd:
– Losgetrilde borgboutjes aan beide zijden van de morsekabel
– Oude en stroef lopende morsekabels
– Kabels dit tegen de uitlaat lopen
– Scherpe bochten waarbij juist daar dan ook de morsekabel harder slijt

Scroll naar boven