CVO

Verplichting CvO Certificaat van Onderzoek

Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor vaartuigen langer dan 20 meter en korter dan 20 meter welke tevens op basis van rekenmethode qua kubieke meters onder deze Europese Richtlijn vallen.

Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor onder andere alle pleziervaartuigen welke langer zijn dan 20 meter en/of korter dan 20 meter welke op basis van de kubieke meter inhoud-berekening tevens onder deze wettelijke regeling vallen.

Vanwege de grote gevolgen van het niet juist interpreteren van bovenstaande berekening, welke berekening voor vaartuigen korter dan 20 meter van toepassing is, wijzen wij u hier graag nogmaals op. De stelregel lengte x breedte x diepgang dient te worden aangepast op basis van rompvorm, kiel, al dan niet verwijderbare zwemtrap, etc. en wij adviseren u op de site van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart een en ander na te lezen, en wellicht in overleg met Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (www.nbkb.nl) te beoordelen of uw vaartuig, ondanks een lengte van minder dan 20 meter, al dan niet onder deze bestaande wettelijke regeling valt.

Wij kwamen recent een pleziervaartuig tegen van 14.20 m. x 4,45 m. x 1.95 m. zijnde een S-spant kajuitzeiljacht welke onder genoemde richtlijn valt daar op basis van de rekenformule deze uitkomt op ruim 120m3. Ogenschijnlijk zijn er nog vele jachteigenaren welke niet bewust zijn wat hen binnenkort te wachten staat.
De regels voor het verplichte Certificaat van Onderzoek (CvO) worden vanaf 31-12-2018 een stuk strenger, dus is het zaak bij twijfel zo snel mogelijk na te gaan of dit ook voor u van toepassing is. Voor ‘certificaatplichtige’ vaartuigen waar ook de recreatievaart onder vallen, is het zaak zeker niet te lang te wachten met het aanvragen van een CvO-keuring, vanwege de verwachte hausse van vragen welke binnenkort wordt verwacht.

Certificaat van Onderzoek in de Binnenvaartwet

De Binnenvaartwet is op 1 juli 2009 in Nederland van kracht geworden. Er is voor Nederland een overgangstermijn ingesteld waarbinnen schepen een Certificaat van Onderzoek moeten hebben. Die termijn loopt af op 30 december 2018. Bent u eigenaar van een “certificaatplichtig” vaartuig zonder CvO en wilt u gaan varen op de 31 december 2018 dan dient u dan aan de veel strengere eisen voor vaartuigen te voldoen om een CvO te krijgen, hetgeen ook extra kosten met zich meebrengt. Te denken valt aan een schonere motor qua uitstoot dan de thans geinstalleerde motor, want dan wordt u gekeurd op basis van een nieuw vaartuig. Regel dus de keuring voor het certificaat zo snel mogelijk!

Voor nadere informatie kunt u tevens terecht op www.nbkb.nl

Download de flyer “Mis de boot niet”

Scroll naar boven