Dekkingsgebied/ vaargebied

Dekkingsgebieden bootverzekering

De begrenzingen van  dekkingsgebieden welke verzekeraars voor bootverzekeringen hanteren zijn niet gestandaardiseerd. Dit betekent dat de begrenzingen van een bepaald dekkingsgebied zoals een “klein vierkant” bij de ene verzekeraar anders kunnen zijn dan het “klein vierkant” bij de andere verzekeraar.

Eén verzekeraar hanteert op dit moment een dekkingsgebied “groot vierkant” wat zelfs kleiner is dan bepaalde verzekeraars welke het dekkingsgebied “klein vierkant” hanteren.

Hieronder vindt u de meest voorkomende dekkingsgebieden en de hierbij horende begrenzingen.

Let op: Zelfs tussen de verschillende voorwaarden van dezelfde verzekeraar kunnen de begrenzingen anders zijn. Ook kunnen in de polisvoorwaarden termijnen zijn opgenomen wanneer u binnen het gebied mag varen, wat vaak afhankelijk is van het land van de ligplaats wat op de polis is opgenomen. Op uw polisblad kunnen ook aanvullingen/beperkingen zijn opgenomen. Controleer dan ook altijd uw eigen polis of neem contact op met uw tussenpersoon.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Om te kunnen bepalen wat de begrenzingen zijn van uw polis, is het van belang te weten wie de verzekeraar is en welke polisvoorwaarden op uw polis van toepassing zijn. Zowel de verzekeraar als de polisvoorwaarden staan op uw polis vermeld. Selecteer hieronder de polisvoorwaarden welke op uw meest recente polis zijn opgenomen.

 • Nederland
  – alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
  – op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
  – met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustacius (Statia).
 • Europa
  – alle Europese rivieren en binnenwateren;
  – op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust.
 • Zeevaart
  – alle Europese rivieren en binnenwateren;
  – op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust;
  – op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B.
 • Zeevaart+
  – alle Europese rivieren en binnenwateren;
  – op zee tot 15 zeemijlen uit de Europese kust;
  – op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 30°O.L., 15°W.L. en 35°N.B.;
  De verzekering is niet van kracht binnen een straal
  van 20 zeemijlen uit de kust van Noord-Afrika, met
  uitzondering van de Straat van Gibraltar.
 1. Nederland (basis)
  Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, Dollard, Eems, Markermeer, IJsselmeer, de Waddenzee, Westerschelde, en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).
 2. Nederland (uitgebreid) + 20 zeemijl kustdekking
  Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).
 3. Europese binnenwateren + 20 zeemijl kustdekking
  In aanvulling op punt 2 is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).
  Let op: De 20 zeemijl uit de kust op zee geldt alleen vanuit het vaste land van de Europese landen. Dit betekent dat deze dekking dus niet geldt vanuit de kust van bijvoorbeeld Groot Brittannië of Ierland.
 4. Europese zeeën (klein vierkant)
  In aanvulling op punt 3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende
  begrenzingen: 45⁰ NB tot 63⁰ NB en 15⁰ WL tot 30⁰ OL.
 5. Europese zeeën (groot vierkant)
  In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 35⁰ NB tot 65⁰ NB en 20⁰ WL tot 30⁰ OL.
 6. Europese zeeën (extra groot vierkant)
  In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 24⁰ NB tot 73⁰ NB en 30⁰ WL tot 35⁰ OL.
 1. Nederland (basis)
  De Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer, Markermeer en de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustatius.
 2. Nederland (uitgebreid)
  De Nederlandse binnenwateren en op zee tot twintig zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustatius.
 3. Europese binnenwateren
  In aanvulling op punt 2 is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot twintig zeemijlen uit de kust van het vasteland van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte Zee).
 4. Europese zeeën (klein vierkant)
  In aanvulling op punt 3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
  a 45 graden noorderbreedte;
  b 63 graden noorderbreedte;
  c 15 graden westerlengte;
  d 30 graden oosterlengte
 5. Europese zeeën (groot vierkant)
  In aanvulling op punt 3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
  a 73 graden noorderbreedte;
  b 24 graden noorderbreedte;
  c 30 graden westerlengte;
  d 35 graden oosterlengte

 

 • Nederland:
  – alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
  – op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
  – met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustatius
 • Europa:
  – op alle rivieren en binnenwateren van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
  – op zee tot 15 zeemijlen uit de kust van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.
 • Zeevaart:
  – alle Europese rivieren en binnenwateren van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
  – op zee tot 15 zeemijlen uit de kust van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
  – op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B.
  Dit gebied omvat globaal de volgende zeeën inclusief de tussengelegen en aangrenzende kustwateren: de Noordzee, de Oostzee, het Kanaal en de Atlantische Oceaan vanaf halverwege de Noorse westkust, via de zeeën rondom Faeröer en de Britse Eilanden, tot Frankrijk ter hoogte van Bordeaux. De dekking voor zeevaart geldt alleen voor zeewaardige boten in de categorieën kajuitzeilboten, motorkruisers en kajuitspeedboten.
 • Vaargebied Nederland
  Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).
 • Vaargebied Europa + 20 mijl kustdekking
  Alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de  Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).
 • Vaargebied zeedekking (groot vierkant)
  De Noordzee, het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Oostzee, als volgt begrensd:
  • in het noorden door 60 graden noorderbreedte;
  • in het oosten door 20 graden oosterlengte;
  • in het zuiden door 45 graden noorderbreedte;
  • in het westen door 12 graden westerlengte.
 • Vaargebied Middenlandse zee
  De Middellandse, Tyrrheense, Adriatische en Ionische zee, echter met uitzondering van een zone van 15 mijl uit de kust van Algerije. Het vaargebied wordt verder als
  volgt begrensd:
  • in het zuiden door 36 graden noorderbreedte;
  • in het westen door 5 graden westerlengte;
  • in het oosten door 20 graden oosterlengte.
 • Vaargebied Nederland
  Nederlandse binnenwateren en op zee tot twintig zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustatius (Statia).
 • Vaargebied Europa + twintig mijl kustdekking
  Alle Europese binnenwateren en op zee tot twintig zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte Zee).
 • Vaargebied zeedekking (groot vierkant)
  De Noordzee, Europa tot twintig zeemijlen uit de kust, het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Oostzee, als volgt begrensd:
  • in het noorden door 60 graden noorderbreedte;
  • in het oosten door 20 graden oosterlengte;
  • in het zuiden door 45 graden noorderbreedte;
  • in het westen door 12 graden westerlengte.
 • Vaargebied Middellandse zee
  De Middellandse, Tyrreense, Adriatische en Ionische Zee,
  echter met uitzondering van een zone van vijftien mijl uit
  de kust van Algerije. Het vaargebied wordt verder als volgt
  begrensd:
  • in het zuiden door 36 graden noorderbreedte;
  • in het westen door 5 graden westerlengte;
  • in het oosten door 20 graden oosterlengte.

Maatwerk

“Wij werken met verschillende voorwaarden en kunnen zo altijd een passende offerte bootverzekering doen.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Uitgebreide dekking

“Wij kunnen ook offertes uitbrengen voor de dekkingsgebieden Caribische Zeeën en werelddekking.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Premiecalculator

Online premie berekenen voor de bootverzekering die bij u past!

Scroll naar boven