Veelgestelde polisvragen

Dekkingsgebieden bootverzekering per verzekeraar

Er zijn verschillende benamingen voor dekkingsgebieden, zoals: Klein vierkant, 1e vierkant, Uitgebreid, Zeedekking: Helaas zijn de benamingen, maar ook de begrenzingen tussen de verschillende bootverzekeraars niet uniform.

Het is zelfs zo dat het “groot vierkant” van een aanbieder in de markt kleiner is dan een “klein vierkant” van een andere aanbieder. Hieronder treft u de begrenzingen aan van verschillende aanbieders in de markt.

Let op: Zelfs tussen de verschillende voorwaarden van dezelfde verzekeraar kunnen de begrenzingen anders zijn. Controleer dan ook altijd uw eigen polis of neem contact op met u tussenpersoon.

 

Wilt u een offerte ontvangen van Unigarant met 15% doorlopende korting op de tarieven van Unigarant, klik hier.

Nederland (basis)
De Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer, Markermeer en de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustatius.

Nederland (uitgebreid)
De Nederlandse binnenwateren en op zee tot twintig zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de
gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustatius.

Europese binnenwateren
In aanvulling op artikel 18.2 is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot twintig
zeemijlen uit de kust van het vasteland van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).

Europese zeeën (klein vierkant)
In aanvulling op artikel 18.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
a. 45 graden noorderbreedte;
b. 63 graden noorderbreedte;
c .15 graden westerlengte;
d. 30 graden oosterlengte.

Europese zeeën (groot vierkant)
In aanvulling op artikel 18.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
a. 73 graden noorderbreedte;
b. 24 graden noorderbreedte;
c. 30 graden westerlengte;
d. 35 graden oosterlengte.

Wilt u een offerte ontvangen van ASR met 15% doorlopende korting op de tarieven van ASR, klik hier.

Nederland:
– alle Nederlandse rivieren en binnenwateren;
– op zee tot 5 zeemijlen uit de Nederlandse kust;
– met uitzondering van de gemeenten Saba en Bonaire en Sint Eustatius.

Europa:
– op alle rivieren en binnenwateren van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
– op zee tot 15 zeemijlen uit de kust van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Zeevaart:
– alle Europese rivieren en binnenwateren van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
– op zee tot 15 zeemijlen uit de kust van het Europese vasteland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
– op zee van 1 april tot 1 november tussen 63°N.B., 25°O.L., 15°W.L. en 45°N.B.

Verzekeringsgebied standaard:
Het verzekeringsgebied standaard omvat de volgende vaarwateren:
– De binnenwateren van Nederland (inclusief IJsselmeer,
Waddenzee, Eems, Dollard en Zeeuwse wateren).
– De binnenwateren van Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk,
Zwitserland en Polen. Uitgesloten is de Duitse Waddenzee
en de Noordzee.

Verzekeringsgebied kustwateren:
Het verzekeringsgebied kustwateren omvat de volgende vaarwateren:
– Vaarwateren die binnen verzekeringsgebied standaard vallen.
– De kustwateren tot 15 zeemijlen uit de kustlijn van Nederland,
België, Duitsland en Denemarken.
– De Duitse Waddenzee.
– Alle binnenwateren van Denemarken.

Verzekeringsgebied klein:
Het verzekeringsgebied klein omvat de volgende vaarwateren:
– Vaarwateren die binnen verzekeringsgebied kustwateren vallen.
– Alle wateren die liggen binnen het volgende vierkant:
60°N, 48°N, 20°O en 4°W.

Verzekeringsgebied groot:
Het verzekeringsgebied groot omvat de volgende vaarwateren:
– Vaarwateren die binnen het verzekeringsgebied klein vallen.
– Alle binnenwateren in Noorwegen, Zweden, Finland,
Slowakije, Roemenie, Bulgarije, Servië, Kroatië, Hongarije,
Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Ierland.
– De kustwateren tot 15 mijl vanuit de Middellandse Zeekust
van Frankrijk.
– De hele Oostzee, Noordzee, Noorse Zee, Het Kanaal, Ierse
Zee, Golf van Biskaje en de Atlantische Oceaan, alle begrensd
tot aan de lijn 69°, 50°N, de lijn tussen punt 69°, 50°N / 14°O,
punt 59°N / 14°W, punt 50°N / 14°W en punt 43°, 50°N / 2°W.

Nederland
Wel verzekerd: 

 • Nederlandse binnenwateren en randmeren
 • IJsselmeer
 • Waddenzee
 • De Dollard en de Eems
 • De Westerschelde

Niet verzekerd:

 • De bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Saba en St. Eustatius

Europese binnenwateren

Wel verzekerd: 

 • Nederland
 • Op alle Europese rivieren, kanalen, vaarten, meren en zeehavens
 • Op zee tot 10 mijl uit de kust van de Europese landen
 • Op Europese territoriale wateren van de Middellandse zee

Niet verzekerd:

 • De bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Saba en St. Eustatius
 • De zee bij Madeira
 • De Canarische eilanden
 • De Azoren

Europese Zeeën

Wel verzekerd: 

 • Nederland
 • Europese rivieren, kanalen, vaarten, meren en zeehavens
 • Op de Europese zeeën tussen 72° NB, 27° NB, 32° WL en 40° OL

Niet verzekerd:

 • De bijzondere gemeenten van Nederland: Bonaire, Saba en St. Eustatius
 • De Rode Zee
 • Op zee binnen 10 mijl van de kust van Libië, Egypte, Israël, Libanon of Syrië

Europese zeeën en rondje Cariben

Wel verzekerd: 

 • Nederland
 • Europese rivieren, kanalen, vaarten, meren en zeehavens
 • Op de Europese zeeën tussen 72° NB, 27° NB, 32° WL en 40° OL
 • Rondje Cariben via Kaapverdische eilanden en de Azoren

Niet verzekerd:

 • De Rode Zee
 • Op zee binnen 10 mijl van de kust van Libië, Egypte, Israël, Libanon of Syrië
 • Afrika
 • Landen buiten Caribisch gebied zoals Amerika

Werelddekking

Wel verzekerd: 

 • Nederland
 • Europese rivieren, kanalen, vaarten, meren en zeehavens
 • Op de Europese zeeën tussen 72° NB, 27° NB, 32° WL en 40° OL
 • Afgesproken vaarroute in het goedgekeurde vaarplan
 • Verblijf in de (zee)havens op de route

Niet verzekerd:

 • Als je afwijkt van de vaarroute
 • Je boot en bemanning zijn niet zeewaardig

 

Wilt u een offerte ontvangen van Nationale Nederlanden met 15% doorlopende korting op de tarieven van Nationale Nederlanden, klik hier.

Vaargebied Nederland
Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen
uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de
gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

Vaargebied Europa + 20 mijl kustdekking
Alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen
uit de kust van het vaste land van de Europese landen
(met uitzondering van de Zwarte zee).

Vaargebied Middellandse zee
De Middellandse, Tyrrheense, Adriatische en Ionische
zee, echter met uitzondering van een zone van 15 mijl uit
de kust van Algerije. Het vaargebied wordt verder als
volgt begrensd:
• in het zuiden door 36 graden noorderbreedte;
• in het westen door 5 graden westerlengte;
• in het oosten door 20 graden oosterlengte.

Vaargebied zeedekking (groot vierkant)
De Noordzee, het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de
Oostzee, als volgt begrensd:
• in het noorden door 60 graden noorderbreedte;
• in het oosten door 20 graden oosterlengte;
• in het zuiden door 45 graden noorderbreedte;
• in het westen door 12 graden westerlengte.

Nederland (basis)
Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, Dollard, Eems, Markermeer, IJsselmeer, de Waddenzee, Westerschelde, en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).

Nederland (uitgebreid) + 20 zeemijl kustdekking
Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).

Europese binnenwateren + 20 zeemijl kustdekking
In aanvulling op artikel 17.2 is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).

Europese zeeën (klein vierkant)
In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 45⁰ NB tot 63⁰ NB en 15⁰ WL tot 30⁰ OL.

Europese zeeën (groot vierkant)
In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de
volgende begrenzingen: 35⁰ NB tot 65⁰ NB en 20⁰ WL tot 30⁰ OL.

Europese zeeën (extra groot vierkant)
In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 24⁰ NB tot 73⁰ NB en 30⁰ WL tot 35⁰ OL.

Bovenstaande beantwoordingen van de vragen geven op hoofdlijnen uitleg over de schadeafhandeling van de pleziervaartuigverzekering via ons kantoor. Voor de volledige uitleg en uw plichten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

Contactgegevens

Polisafdeling

Voor meer informatie over offertes, polissen en nota’s, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:
Scroll naar boven