stormschade boot

stormschade

In een periode van ruim 30 jaar schadebehandeling zien we de laatste jaren grote verschillen ten opzichte van een tiental jaren geleden waar het onder meer gaat over stormschade. In het verleden was een storm van circa 10 Bft een incidentele situatie, echter de laatste jaren hebben we wel ieder jaar één of meerdere zware stormen van dit kaliber.

De onzekerheid of er een hevige storm komt is vervangen door een zekerheid dat er ieder jaar één of meerdere zware stormen zijn, echter de datum hiervan is nog onduidelijk.

De schade-uitkeringen op basis van stormen nemen dan ook aanzienlijk toe, en verzekeraars hebben hier schoorvoetend hun maatregelen genomen. Nog niet dat er een bepaald percentage of bedrag bij storm (naast het eigen risico) voor rekening van verzekerde komt, maar wel dat in de polisvoorwaarden wordt aangegeven dat verzekerden alle moeite moeten doen de gevolgen van storm zover mogelijk te beperken. Nu is dit geen bijzonderheid, want schade moet men altijd voorkomen en beperken. Wel bijzonder is dat dit zo expliciet wordt genoemd, zonder andere weersinvloeden zo uitdrukkelijk naar voren te halen.

Met de teruglopende premies bootverzekering, en het jaarlijks toenemen van de arbeidstarieven van reparateurs, kan dit in de toekomst leiden tot maatregelen met betrekking tot schade ontstaan tijdens storm. Eenzelfde maatregel welke kan worden verwacht op het gebied van wedstrijdzeilen, alsmede voor schade tijdens de winterstalling terwijl de mast niet is verwijderd, en veilig ligt opgeslagen in het mastenhok.

Stormschade aan de boot is met enige aandacht grotendeels te voorkomen. Het verwijderen van voorzeil/rolfokhoes is het minste wat kan worden gedaan om stormschade te voorkomen. De stormschades vergoed op bootverzekeringen heeft bij ons kantoor een toename gekend van in 2013 een toename van 48% ten opzichte van 2012 en in 2014 een toename van 41% ten opzichte van 2012.

Scroll naar boven