Sloteneisen Unigarant ANWB

Sloteneisen verzekeraar Unigarant / ANWB

Elke verzekeraar verwacht van haar verzekerden dat zij maatregelen nemen ter voorkoming van schade. Het nemen van maatregelen ter voorkoming van diefstal is hier een voorbeeld van.

Hetgeen de verzekeraar van u verwacht staat vermeld in de polisvoorwaarden. Ook op het polisblad zelf kan een verzekeraar aanvullende eisen stellen.

Unigarant / ANWB geeft zowel in de polisvoorwaarden als op het polisblad door opname van een zogenaamde clausule de gestelde preventie-eisen aan. Eén van deze eisen zijn de sloteneisen.

Let op: Voor nieuwe verzekeringen verandert Unigarant / ANWB op dit moment ongeveer elk jaar de clausule preventie op het polisblad. Het kan dus voorkomen dat indien uw buurman vorig jaar een exact gelijk vaartuig heeft verzekerd er voor u andere preventie-eisen gelden, dan de eisen welke gesteld worden voor uw buurman.

Het gedeelte betreffende de sloteneisen in deze clausule preventie op het polisblad roept regelmatig vragen op. Een voorbeeld van een clausule vindt u hieronder. Indien u al een verzekering bij Unigarant / ANWB heeft lopen, dan verwijzen wij u voor de voor u van toepassing zijnde clausule naar het laatst afgegeven polisblad.

Voorbeeld clausule

Enkele punten waarop goed te letten

Welke sloten heeft u nodig?

Als eerste is het van belang na te gaan welke onderdelen met sloten beveiligd dienen te worden: Aan de linkerzijde van de clausule ziet u staan welke zaken dienen te worden beveiligd met een bepaald type slot. Denk hierbij aan het vastleggen van uw vaartuig met een slot, het beveiligen van uw buitenboordmotor, trailer, etc.

Voorbeeld: U ziet bijvoorbeeld staan trailer. Achter trailer ziet u staat welke sloteneisen men stelt. Ook indien de trailer niet verzekerd is, echter de verzekerde boot op de trailer staat zijn de gestelde sloteneisen van toepassing.

Welke certificeringen zijn vereist?

Nu bekend is welke type sloten u nodig heeft, is het van belang na te gaan welke eisen de verzekeraar stelt aan de sloten. U kunt hierbij denken aan de eis dat de kabel/ketting een minimale dikte dient te hebben en ook aan de gestelde certificeringen. De meest voorkomende certificeringen zijn:
– ART (op dit moment het meest voorkomend)
– SCM
– CCV

Welke klasse binnen de certificering is vereist?

Binnen een bepaalde certificering zijn er bepaalde klassen, zoals licht, middel en zwaar. Hoe hoger de klasse, hoe beter de bescherming tegen diefstal.
Het ART keurmerk werkt met een sterrensysteem. Hoe meer sterren, hoe beter het slot beschermt tegen diefstal.
In de clausule leest u welke minimale eisen Unigarant / ANWB stelt op dit punt.

Goed advies bij aanschaf is noodzakelijk

Laat u bij de aanschaf op het punt van sloten goed adviseren. Regelmatig worden sloten verkocht welke niet aan de gestelde eisen voldoen. Aangezien elke verzekeraar andere eisen stelt aan de sloten is voorzichtigheid geboden bij verkopers welke aangeven dat een bepaald type slot voor elke verzekeraar akkoord zou zijn.

Zijn uw sloten goedgekeurd?

Stichting ART heeft een tool ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of het slot ART goedgekeurd is en als dit het geval is, over hoeveel sterren het beschikt. Is de goedkeuring ingetrokken, dan is het slot dus niet ART goedgekeurd. Indien dit wel een verplichting is, dan voldoet het slot dus ook niet aan de eisen van de verzekeraar.

De tool vindt u op https://www.stichtingart.nl 

Geen dekking indien niet de vereiste sloten

Sloteneisen zijn erg belangrijk. Unigarant / ANWB geeft zelfs aan dat indien niet aan de gestelde sloteneisen voldaan is er bij bepaalde schades (waaronder diefstal) de boot niet verzekerd is.

Zorg dat u bij schade eenvoudig kunt aantonen dat u de juiste sloten heeft/had

Zorg dat u na schade kunt aantonen dat de sloten voldeden aan de gestelde eisen op dat moment van de schade. Zorg dat u alles wat geleverd werd bij de aanschaf van het slot, alsmede aankoopbonnen, etc. goed bewaart.

Niet alleen het slot, maar ook de kabel/ketting is van belang

Unigarant / ANWB stelt in bepaalde preventieclausules ook specifieke eisen aan een kabel of ketting, naast de vereiste certificering. Denkt u hierbij aan een minimale kerndikte van de kabel. Lees daarom de clausule preventie goed door. De clausule preventie wordt door ons kantoor ook altijd bij een offerte meegezonden.

Maatwerk

“Wij werken met verschillende voorwaarden en kunnen zo altijd een passende offerte bootverzekering doen.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Uitgebreide dekking

“Wij kunnen ook offertes uitbrengen voor de dekkingsgebieden Caribische Zeeën en werelddekking.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Premiecalculator

Online premie berekenen voor de bootverzekering die bij u past!

Scroll naar boven