slepen van de boot

De reden hiervan is duidelijk, daar de slepende boot aansprakelijk is voor schade aan de gesleepte boot, en tevens voor schade aan derden met de gesleepte boot. Dat verklaart dat verzekeraars van pleziervaartuigen dit doorgaans op hun polissen hebben uitgesloten.

Jammer als je een medewatersporter helpt en zelf de rekening krijgt gepresenteerd. Recent lag een verzekerde van ons kantoor voor anker ter hoogte van de Haringvreter op het Veerse meer. Toen het al donker was kwam een rubberboot langsgedreven met een gloednieuwe buitenboordmotor van bijna 10 pk, maar wel zonder opvarenden. Na zich ervan overtuigd te hebben dat er geen mensen in het water lagen, is verzekerde deze losdrijvende rubberboot achterna gevaren en heeft deze achter zijn boot gehangen. Helaas draaide op dat moment een onderwater liggende lijn van de rubberboot in zijn saildrive. Gevolg was een schade aan diens saildrive.

De rubberboot van een onbekende eigenaar lag achter zijn boot. Verzekerde is voor anker gegaan en werd de volgende morgen vroeg gewekt door de eigenaar van de opgevangen rubberboot. Deze was losgekomen van achter zijn motorboot, en kon dit bewijzen met een aankoopnota van nog geen week geleden. Na uitwisseling gegevens en onder toezegging van de eigenaar van de rubberboot dat hij zich garant stelde voor de schade aan de zeilboot nam deze zijn rubberboot weer terug en zorgde dat er een reparateur werd benaderd welke binnen een uur ter plaatse was. Conclusie was snel getrokken, de zeilboot moest naar de jachthaven worden gesleept en om de schade te kunnen beoordelen moest de boot worden gehesen. Na tussenkomst expert werd een schade van ruim € 1.700,- vastgesteld.

Toen de eigenaar van de rubberboot hiervan op de hoogte werd gesteld besloot deze zijn WA-cascoverzekeraar in te schakelen. De verzekeraar van de rubberboot verklaarde, ondanks de toezegging van diens verzekerde, niet tot vergoeding over te gaan daar hier sprake was geweest van een onverplichte hulpverlening. De eigenaar van de hulpverlenende zeilboot raakte in eerste instantie zijn eigen risiko van € 450,00 kwijt, en diende dit bedrag zelf te vergoeden aan de reparateur. Op basis van deze nogal kromme reactie van de tegenpartij, want de nota welke door de eigenaar was getoond om zijn eigendom aan te tonen, gaf een bedrag van ruim € 6.800 aan, hetgeen als schade bespaard werd door de halsstarrige verzekeraar van de eigenaar bijboot. Het slepen van andere boten alsmede dit soort goedbedoelde hulpacties kunnen onbedacht tot schade leiden aan de zijde van de hulpverlener. Wij worden wel geacht hulp te verlenen indien een mede-watersporter in de problemen verkeert, echter na een dergelijke actie, vergaat de meesten de lust tot dit soort acties over te gaan.

Hulpverlener is een week na het frustrerende bericht van de verzekeraar tegenpartij onverplicht voor 100% schadeloosgesteld door diens eigen verzekeraar, zonder verdere gevolgen voor de polis.

Scroll naar boven