Rechtspraktijk

Hier vindt u diverse interessante artikelen die betrekking hebben op bootverzekeringen. Klik hieronder op de links om een pdf met een rechtspraak te downloaden.

Download uitspraak Betreft
AO0897 Onderzoeksplicht koop boot
AU9598 Aansprakelijkheid schade motor zeilboot
AZ8254 Betaling verzekeraar ivm aanvaring
BA0739 Zorgplicht brugwachter
BB7008 Brand aan boord en overslaan op andere boten
BG4161 Diefstal van buitenboordmotoren
BH1979 Bootverzekering met storm als schadeoorzaak
BH6007 Voldoende zorg/ voldoende onderhoud
BH6397 Eigen schuld
BJ1396 Scheepsbrand
BJ5346 Moment van beeindiging polis (zorgplicht)
BM0479 Tijdig klagen over gebreken
BM7092 Verwijtbaar onvoldoende zorg
BN3280 Zinken bij tewaterlating
BN3348 In scene zetten diefstal
BN7197 Schade door eigen gebrek

Steeds doet de vraag zich voor of bij het verlaten van de boot de afsluiters dienen te worden dichtgedraaid. Hierover doen vele theorieen de ronde. Een verzekerde welke van zijn verzekeraar geen uitkering ontving stapte naar de Ombudsman Verzekeringen met een klacht dat deze het onterecht vond dat de zinkschade niet werd vergoed toen bleek dat de afsluiters openstonden.

Bijgaand de uitspraak van de Ombudsman welke voor een ieder duidelijk zal zijn. Advies is dan ook altijd de afsluiters dicht te draaien.

Uitspraak Ombudsman afsluiters

Klant in het middelpunt en kwaliteit voorop

“We doen waar we goed in zijn en komen onze afspraken na. Daar staan we voor, en mag u als verzekerde ons aan houden”
Of het nu gaat om bestaande verzekering of voor u als nieuwe relatie. Onze kennis en jarenlange ervaring, garanderen u ook als verzekerde de support en ondersteuning, op het moment dat dit ook daadwerkelijk nodig is. Uitgangspunt is verzekerden optimaal van dienst te zijn, daar streven wij iedere dag weer naar.

Dat vindt u terug in de aangeboden producten, welke wij trachten zoveel mogelijk te bieden op basis van de door u aangegeven wensen.