Offerteaanvraag bootverzekering


Gegevens aanvrager
Soort vaartuig
Overige zakenLet op:
Een groot aantal wateren binnen Nederland zijn binnen dit dekkingsgebied niet verzekerd, zoals het IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, alsmede op zee


Voor de dekkingsgebieden "Caribische Zeeën" en "Werelddekking" is een aanvullend vragenformulier benodigd alsmede per opvarende een zeilerscv, met hierin de ervaring op het gebied van zeilen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk onderstaand formulier geheel in te vullen en aan ons kantoor te retourneren. Wij verzoeken per opvarende een zeilerscv mee te zenden.
Formulier zeewaardigheid/zeevaardigheid (nieuw tabblad opent)


Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

Vrijblijvende offerteaanvraag

Door onderstaand formulier in te vullen vraagt u een vrijblijvende offerte bootverzekering aan. Heeft u vragen of specifieke wensen, dan verzoeken wij u vriendelijk met ons kantoor contact op te nemen.

Vragen ? Bel: 0181-323211

Heeft u vragen ? Neem dan met ons kantoor contact op het telefoonnummer 0181-323211.

Dekkingsgebieden

Nederland (basis)
Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer, Markermeer en de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

Nederland (uitgebreid)
Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

Europese binnenwateren met kustdekking
In aanvulling op het dekkingsgebied “Nederland (uitgebreid)” is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).

Europese Zeeën (klein vierkant)
In aanvulling op het dekkingsgebied “Europese binnenwateren met kustdekking” is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
a 45 graden Noorderbreedte;
b 63 graden Noorderbreedte;
c 15 graden Westerlengte;
d 30 graden Oosterlengte.

Europese Zeeën (groot vierkant)
In aanvulling op het dekkingsgebied “Europese binnenwateren met kustdekking” is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
a 73 graden Noorderbreedte;
b 24 graden Noorderbreedte;
c 30 graden Westerlengte;
d 35 graden Oosterlengte.

Caribische Zeeën
(maatwerk)

Werelddekking
(maatwerk)

Beste kwaliteitsgarantie

Heeft u inmiddels naar uw idee de beste aanbieding in huis? Stuur deze aanbieding op en doen wij u hierna ons beste bod.

Welkomstkado

Alle nieuwe verzekerden welke vanaf heden een bootverzekering afsluiten met een nettopremie van €300,- of hoger kunnen kiezen uit één van de volgende welkomstkado’s;
een weerstation
– een jaar rechtsbijstandverzekering Anker voor uw pleziervaartuig