Klacht melden

Klacht melden

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening en doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u niet volledig tevreden bent. Mocht dit zo zijn, dan horen wij dat graag van u want klachten over onze dienstverlening nemen wij altijd serieus. Heeft u tips om onze dienstverlening te optimaliseren dan horen wij dat graag van u. Wij gebruiken deze tips om onze dienstverlening te optimaliseren.

Binnen 10 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen bevestigen wij u schriftelijk dat deze klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. U krijgt van ons zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als wij toch meer tijd nodig hebben om inhoudelijk op uw klacht te reageren dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

Wat is een klacht

Een klacht is iedere bij ons kantoor ingediende uiting van onvrede.
De relatie is ontevreden over onze dienstverlening en informeert ons hierover. Heeft u een klacht of suggestie voor verbetering dan kunt u ons dat op de volgende manieren laten weten:

  • Schriftelijk per e-mail naar klacht@datacombinatie.com
  • Via ons
  • per post onder vermelding van “klacht” naar het volgende adres;

Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V.
T.a.v. de directie
Krammer 4
3232 HE  BRIELLE

Heeft u een klacht over producten of diensten van derden (denkt u aan klachten over het afgesloten product, een afwijzing van een schade, etc.) dan kunnen wij deze klacht niet zelfstandig afhandelen. Wij raden u aan deze klacht neer te leggen bij de verantwoordelijke organisatie, zoals de verzekeraar of de gevolmachtigde. Zij kunnen een andere klachtenprocedure hanteren. Heeft u vragen over waar u een eventuele klacht kunt neerleggen? Dan vernemen wij dit graag van u. Wij helpen u graag verder.

Wij zoeken naar een oplossing

Wij streven naar een correcte dienstverlening en zoeken graag naar een oplossing voor uw klacht. Het liefst lossen wij de klacht direct met u op. Lukt dat niet dan laten wij dat weten. 

Is onze oplossing niet naar wens?

Heeft u een klacht over onze dienstverlening betreffende uw schadeverzekering en komt u er met ons niet uit? Dan kunt u binnen 3 maanden nadat u van ons de definitieve reactie heeft ontvangen uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid.

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070-333 89 99
E-mailadres: info@kifid.nl

Wij conformeren ons aan het bindend advies van het Kifid. Dit houdt in dat wij na een uitspraak van het Kifid niet meer voor hetzelfde dossier naar de rechter gaan.

Gaat de klacht over € 25.000 of meer, dan hebben wij de mogelijkheid niet mee te werken aan een bindend advies.

Meer informatie over de werkwijze van het Klachteninstituut: https://www.kifid.nl. Ons aansluitnummer is: 300.000985

Doorverwijzing door het Kifid

Als Kifid een zaak behandelt waaraan ook een tuchtrechtelijk aspect zit, dan verwijst Kifid dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Kifid informeert de klager hierover. Dat gebeurt ook als een klacht alleen van tuchtrechtelijke aard is. Ook die klacht moet de klager bij Kifid indienen (één loket-systeem).

Bent u geen consument of wilt u de Kifid niet inschakelen, dan kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter in Nederland. Wanneer een klacht bij de Tuchtraad terechtkomt volgen wij de uitspraak van de Raad.

Uw mening is belangrijk voor ons

Heeft u een kritische noot of gewoon een goede tip? Laat het ons dan weten via info@datacombinatie.com. We horen het graag. Uw feedback helpt ons onze kwaliteit in onze dienstverlening te optimaliseren.

Meer informatie?

In bijgaande link vindt u onze klachtenprocedure in pdf-formaat.

Maatwerk

“Wij werken met verschillende voorwaarden en kunnen zo altijd een passende offerte bootverzekering doen.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Uitgebreide dekking

“Wij kunnen ook offertes uitbrengen voor de dekkingsgebieden Caribische Zeeën en werelddekking.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Premiecalculator

Online premie berekenen voor de bootverzekering die bij u past!

Scroll naar boven