Rechtspraktijk

Rechtspraktijk

Hier vindt u diverse interessante artikelen die betrekking hebben op bootverzekeringen. Klik hieronder op de links om een pdf met een rechtspraak te downloaden.

Download uitspraakBetreft
AO0897Onderzoeksplicht koop boot
AU9598Aansprakelijkheid schade motor zeilboot
AZ8254Betaling verzekeraar ivm aanvaring
BA0739Zorgplicht brugwachter
BB7008Brand aan boord en overslaan op andere boten
BG4161Diefstal van buitenboordmotoren
BH1979Bootverzekering met storm als schadeoorzaak
BH6007Voldoende zorg/ voldoende onderhoud
BH6397Eigen schuld
BJ1396Scheepsbrand
BJ5346Moment van beeindiging polis (zorgplicht)
BM0479Tijdig klagen over gebreken
BM7092Verwijtbaar onvoldoende zorg
BN3280Zinken bij tewaterlating
BN3348In scene zetten diefstal
BN7197Schade door eigen gebrek

 

Steeds doet de vraag zich voor of bij het verlaten van de boot de afsluiters dienen te worden dichtgedraaid. Hierover doen vele theorieen de ronde. Een verzekerde welke van zijn verzekeraar geen uitkering ontving stapte naar de Ombudsman Verzekeringen met een klacht dat deze het onterecht vond dat de zinkschade niet werd vergoed toen bleek dat de afsluiters openstonden.

Bijgaand de uitspraak van de Ombudsman welke voor een ieder duidelijk zal zijn. Advies is dan ook altijd de afsluiters dicht te draaien.

Uitspraak Ombudsman afsluiters

 

Contactgegevens

Polisafdeling

Voor meer informatie over offertes, polissen en nota’s, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:
Scroll naar boven