Dekkingsgebied/ vaargebied

Dekkingsgebieden bootverzekering

Hieronder vindt u de omschrijvingen van de dekkingsgebieden indien op uw polis één van de volgende polisvoorwaarden van toepassing is:

 • NU2023-01B Ansvar
 • NU2023-01G Ansvar
 • NU2023-01Z Ansvar

Let op: Zelfs tussen de verschillende voorwaarden van dezelfde verzekeraar kunnen de begrenzingen anders zijn. Het is dus van belang dat één van bovenstaande polisvoorwaarden op uw polis van toepassing is. Ook kunnen in de polisvoorwaarden termijnen zijn opgenomen wanneer u binnen het gebied mag varen, wat vaak afhankelijk is van het land van de ligplaats wat op de polis is opgenomen. Op uw polisblad kunnen ook aanvullingen/beperkingen zijn opgenomen. Controleer dan ook altijd uw eigen polis of neem contact op met uw tussenpersoon.

Dekkingsgebieden

 1. Nederland (basis)
  Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, Dollard, Eems, Markermeer, IJsselmeer, de Waddenzee, Westerschelde, en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).
 2. Nederland (uitgebreid) + 20 zeemijl kustdekking
  Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).
 3. Europese binnenwateren + 20 zeemijl kustdekking
  In aanvulling op punt 2 is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).
  Let op: De 20 zeemijl uit de kust op zee geldt alleen vanuit het vaste land van de Europese landen. Dit betekent dat deze dekking dus niet geldt vanuit de kust van bijvoorbeeld Groot Brittannië of Ierland.
 4. Europese zeeën (klein vierkant)
  In aanvulling op punt 3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende
  begrenzingen: 45⁰ NB tot 63⁰ NB en 15⁰ WL tot 30⁰ OL.
 5. Europese zeeën (groot vierkant)
  In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 35⁰ NB tot 65⁰ NB en 20⁰ WL tot 30⁰ OL.
 6. Europese zeeën (extra groot vierkant)
  In aanvulling op artikel 17.3 is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 24⁰ NB tot 73⁰ NB en 30⁰ WL tot 35⁰ OL

Maatwerk

“Wij werken met verschillende voorwaarden en kunnen zo altijd een passende offerte bootverzekering doen.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Uitgebreide dekking

“Wij kunnen ook offertes uitbrengen voor de dekkingsgebieden Caribische Zeeën en werelddekking.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Premiecalculator

Online premie berekenen voor de bootverzekering die bij u past!

Scroll naar boven