Contact

Contactformulier

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op. Onderstaand treft u de mogelijkheden aan om contact met ons op te nemen. Voor nieuwe schademeldingen zijn wij 24 uur/ 7 dagen per week bereikbaar.

Telefonisch contact
Neemt u telefonisch met ons kantoor contact op, dan is het goed te weten dat wij  tijdens kantooruren niet met keuzemenu’s werken. U krijgt direct een medewerker aan de telefoon. U betaalt uitsluitend de reguliere telefoonkosten. Wij werken nooit met betaalnummers.

Uiteraard proberen wij zo spoedig mogelijk uw vragen te beantwoorden. Om inzicht te geven in de termijnen waarop u van ons kantoor een reactie kunt verwachten, treft u hieronder de beoogde reactietermijnen aan. Uiteraard streven wij ernaar om u zo snel mogelijk te voorzien van een antwoord of van de gevraagde informatie. In onderstaande tabel tonen wij onze uiterste reactietermijnen. Het kan in een onvoorziene situatie voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben om u van een antwoord te voorzien. In zo’n situatie sturen wij u tussentijds een bericht met de datum waarop wij verwachten te kunnen reageren. Bij het lezen van onderstaande genoemde reactietermijn(en) moet u rekening houden met het volgende:
  • De reactietermijn begint zodra wij uw verzoek per post, e-mail of telefoon hebben ontvangen en eindigt zodra wij onze reactie hebben verstuurd.
  • Wij hebben geen controle op de werkwijze van andere partijen zoals bijvoorbeeld het postbedrijf, verzending van email en eventueel tegenhouden van mail door spamfilters.
  • De reactietermijnen gelden voor de eerste inhoudelijke reactie. Hierbij wordt uitgegaan van een compleet dossier. Mocht er informatie ontbreken dan kan het voorkomen dat de reactietermijn langer wordt.
  • Komt uw verzoek na werktijd bij ons binnen dan begint de reactietermijn op de eerst volgende werkdag.
De beoogde reactietermijnen voor aanvragen, schades, etc. welke via gevolmachtigde Yachtrisk lopen vindt u hieronder. Voor de reactietermijnen van andere volmachten en verzekeraars verwijzen wij u naar de website van de desbetreffende partijen.  
Hoofdproces Beoogde reactietermijn
Het beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen 1-10 werkdagen
Het accepteren van nieuwe verzekeringen, het wijzigen en opzeggen van bestaande verzekeringen na ontvangst van alle benodigde informatie 1-10 werkdagen
Het verstrekken van verzekeringstechnische documenten 1-10 werkdagen
Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen na ontvangst alle benodigde informatie 1-10 werkdagen
Klachtenbehandeling 1-10 werkdagen
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2024

Stuurt u ons kantoor liever een email? Ons algemene emailadres is  info@datacombinatie.com

Contactgegevens

Polisafdeling

Voor meer informatie over offertes, polissen en nota’s, treft u onderstaand de contactgegevens aan:

Schadeafdeling

Voor schademeldingen en meer informatie over schades, treft u onderstaand de contactgegevens aan:
Scroll naar boven