slepen van de boot

De reden hiervan is duidelijk, daar de slepende boot aansprakelijk is voor schade aan de gesleepte boot, en tevens voor schade aan derden met de gesleepte boot. Dat verklaart dat verzekeraars van pleziervaartuigen dit doorgaans op hun polissen hebben uitgesloten. Jammer als je een medewatersporter helpt en zelf de rekening krijgt gepresenteerd. Recent lag een verzekerde […]

slepen van de boot Lees verder »