CVO

Verplichting CvO Certificaat van Onderzoek

Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor vaartuigen langer dan 20 meter en korter dan 20 meter welke tevens op basis van rekenmethode qua kubieke meters onder deze Europese Richtlijn vallen. Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor onder andere alle pleziervaartuigen welke langer zijn dan 20 meter en/of korter dan 20 meter welke op basis […]

Verplichting CvO Certificaat van Onderzoek Lees verder »