bootverzekering

slepen van de boot

De reden hiervan is duidelijk, daar de slepende boot aansprakelijk is voor schade aan de gesleepte boot, en tevens voor schade aan derden met de gesleepte boot. Dat verklaart dat verzekeraars van pleziervaartuigen dit doorgaans op hun polissen hebben uitgesloten. Jammer als je een medewatersporter helpt en zelf de rekening krijgt gepresenteerd. Recent lag een verzekerde

slepen van de boot Lees verder »

Bergers versus KNRM

commerciële bergers versus knrm In het Noord-Hollands Dagblad is een uitgebreid artikel geschreven over commerciële bergers in relatie tot de KNRM. Volgens het artikel worden watersporters veelal met halve waarheden overgehaald van de diensten van de commerciële berger gebruik te maken met alle gevolgen van dien. Daarnaast lijken de vaartuigen van bergers volgens dit artikel

Bergers versus KNRM Lees verder »

CVO

Verplichting CvO Certificaat van Onderzoek

Verplichting CvO (Certificaat van Onderzoek) voor vaartuigen langer dan 20 meter en korter dan 20 meter welke tevens op basis van rekenmethode qua kubieke meters onder deze Europese Richtlijn vallen. Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese Richtlijn voor onder andere alle pleziervaartuigen welke langer zijn dan 20 meter en/of korter dan 20 meter welke op basis

Verplichting CvO Certificaat van Onderzoek Lees verder »

Scroll naar boven