boot kopen brexit

brexit en de watersporter

In dit artikel wordt geen aandacht besteed aan de bijkomende zaken met betrekking tot een overtocht naar Groot-Brittannië, wel hebben we een aantal punten verzameld welke betrekking hebben op koop- en verkoop van gebruikte jachten uit- en naar Groot-Brittannië, waarbij aangetekend wordt dat er door allerlei omstandigheden wijzigingen kunnen worden aangebracht door de onderhandelende partijen, welke zeker zullen worden gesouffleerd door de belangenorganisaties vanuit Groot-Brittannië en de overige EU-landen.

brexit, iets wat iedere watersporter dient te weten

Een te importeren gebruikte boot is na 31-01-2020 een product dat zal moeten voldoen aan de CE-keur. De eisen anno 2020 gelden dan ook voor de te importeren boot. We zagen een dergelijke situatie ook bij de verplichting van CvO waarvoor wij onze verzekerden toen hebben gewaarschuwd. Was u te laat met aanmelden dan kon u de betreffende boot na de reguliere aanmeldtermijn alsnog aanmelden, echter deze werd dan beoordeeld alsof het een nieuwe boot was anno 2020 en beoordeeld of deze boot aan de eisen anno 2020 voldoet.

Dat geldt voor alle thans geldende eisen waarbij o.a. de uitlaatgasnorm van heden geldt, terwijl het te importeren vaartuig misschien wel is voorzien van een nog goed werkende motor uit de 80-er jaren, met echter een veel hogere emissie.

Conclusie: het wordt lastiger een boot vanuit Groot-Brittannië te importeren en het wordt ook zeker duurder een dergelijk vaartuig in de EU te importeren.

De benodigde bescheiden hiervoor zijn thans nog onbekend en tevens is onbekend hoe de Omzetbelasting wordt beoordeeld. Dient er over de dagwaarde van het te importeren vaartuig opnieuw BTW te worden betaald, of wordt een bewijs van BTW betaling uit de tijd dat Groot-Brittannië nog volwaardig lid was van de EU bij import geaccepteerd?

Dit zal nog uit de onderhandelingen moeten blijken. Mocht u plannen hebben een boot uit Groot-Brittannië te importeren wacht daar dan niet te lang mee, want de verwachting is dat de regelgeving en de fiscale behandeling er niet eenvoudiger op zal gaan worden, echter deze zijn afhankelijk van wat na de overgangsperiode t/m 31-12-2020 is overeengekomen. Maar duidelijk is dat het zeker niet gemakkelijker wordt en te denken valt dat na de overgangsperiode een boot getaxeerd dient te worden bijvoorbeeld vanwege het niet volledig accepteren van de betaling van de omzetbelasting in de periode van een volwaardig lidmaatschap van Groot-Brittannië van de EU.

Voor export van uw jacht naar Groot-Brittannië zal dan hetzelfde kunnen gaan gebeuren, maar dat is dan de zorg van de importeur zijnde de Engelse partij. Het is te hopen dat de komende maanden passende afspraken kunnen worden gemaakt, waarbij de eerder genoemde mogelijke belemmeringen kunnen worden voorkomen.

Scroll naar boven