Aanvraag wijziging hoofdboot

Aanvraagformulier

Aanvraag wijziging hoofdboot


Uw gegevens


Wijziging polis

Per deze datum wordt -mits de wijzigingsaanvraag geaccepteerd wordt- de polis aangepast. Dit betekent dat de risico's welke op de polis vervangen worden dan niet meer verzekerd zijn!


Gegevens nieuw hoofdvaartuig


Gegevens motor


Overige zaken

U wilt een wijziging op uw bestaande polis doorvoeren

U kunt uitsluitend een wijziging doorgeven door middel van dit formulier indien uw polisnummer begint met de letter(s) C, L, NU, VN, VR, VU. Begint uw polisnummer niet met één van deze letters, dan verzoeken wij u met ons kantoor contact op te nemen.

Aanvraag wijziging hoofdboot

Door onderstaand formulier voor de aanvraag van de wijziging hoofdboot in te vullen, vraagt u een wijziging aan op uw bestaande bootverzekering. Deze wijzigingsaanvraag wordt beoordeeld door de acceptatieafdeling en na acceptatie ontvangt u een aangepaste polis. Mocht acceptatie niet plaats kunnen vinden, dan nemen wij met u hierover contact op. Aan een door u ingediend wijzigingsverzoek kunt u pas rechten ontlenen na ontvangst van de gewijzigde polis.

Voorwaarden bij verzending

  • Door verzending van dit wijzigingsformulier verklaart de aanvrager van deze wijziging(en) dat hij diens verzekering wil wijzigen en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
  • Als aanvrager van deze wijziging(en) bent u verplicht de vragen in dit wijzigingsformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.
  • U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het wijzigingsformulier ook al vult een ander het formulier voor u in. De maatschappij/ gevolmachtigde moet immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken.
  • De aanvrager van deze wijziging(en) verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V.
  • Ingevolge de Wet Financieel Toezicht maken wij u erop attent dat bij het afsluiten en/of wijzigen van een pleziervaartuigverzekering, er geen advies is verstrekt, zoals vermeld in de Wet Financiële Dienstverlening.

Vragen ? Bel: 0181-323211

Heeft u vragen ? Neem dan met Datacombinatie contact op het telefoonnummer 0181-323211.

Dekkingsgebieden

Nederland (basis)
Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, de Waddenzee, Dollard, Eems, Westerschelde, IJsselmeer, Markermeer en de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

Nederland (uitgebreid)
Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Saba, Bonaire en Sint Eustacius (Statia).

Europese binnenwateren met kustdekking
In aanvulling op het dekkingsgebied “Nederland (uitgebreid)” is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).

Europese Zeeën (klein vierkant)
In aanvulling op het dekkingsgebied “Europese binnenwateren met kustdekking” is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
a 45 graden Noorderbreedte;
b 63 graden Noorderbreedte;
c 15 graden Westerlengte;
d 30 graden Oosterlengte.

Europese Zeeën (groot vierkant)
In aanvulling op het dekkingsgebied “Europese binnenwateren met kustdekking” is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen:
a 73 graden Noorderbreedte;
b 24 graden Noorderbreedte;
c 30 graden Westerlengte;
d 35 graden Oosterlengte.

Caribische Zeeën
(maatwerk)

Werelddekking
(maatwerk)

Scroll naar boven