Aanvullende verzekeringen

Rechtsbijstandverzekering voor uw boot

Naast de bootverzekering bieden wij u in onze offertes een rechtsbijstandverzekering aan. Een veelgehoorde opmerking is dat verzekerden reeds een gezins-rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten en dus geen rechtsbijstandverzekering voor de boot afsluiten.

Graag wijzen wij u erop, dat in een aantal gevallen de boot niet op een gezinsrechtsbijstandverzekering is meeverzekerd. Vaak wordt het volgende gesteld in de voorwaarden van de gezinsrechtsbijstandverzekering:

  • De boot is geheel van de dekking uitgesloten,
  • De boot is verzekerd mits niet boven een bepaalde herbouwwaarde,
  • De boot is meeverzekerd voor rechtsbijstand.

Mocht de boot al meeverzekerd zijn, denkt u dan ook eens aan bijvoorbeeld het geldigheidsgebied van een gezinsrechtsbijstandverzekering. Om deze reden bieden wij u een specifieke rechtsbijstandverzekering voor de boot aan.

Reisverzekering nog steeds noodzakelijk

Onwetendheid en onbekendheid over de voorwaarden leiden ertoe dat watersporters zich nogal eens de vraag stellen of een reisverzekering nodig is. Ten onrechte, want wie op reis en ver van huis met een serieus probleem wordt geconfronteerd, beseft meteen de meerwaarde van een goede reisverzekering.

Dat de noodzaak ter discussie wordt gesteld, wordt mede gevoed door ‘borrelpraat’ en halve waarheden in de media over de reikwijdte van de ‘gewone’ zorgverzekering. De suggestie wordt daarbij gewekt dat die ook álle medische kosten over de grens dekt. Dit is echter niet altijd het geval. De Nederlandse overheid heeft daarover afspraken met slechts circa 30 landen en onderling bestaan er vaak fikse verschillen. Medische zorg in het buitenland wordt vergoed volgens de dáár geldende regels, en dat kan tot onaangename verrassingen leiden.

Zo biedt de Nederlandse basisverzekering met aanvullende verzekering volledige dekking indien je een verdragsland in een staatsziekenhuis wordt behandeld. Echter, met name in veel Zuid- en Oost Europese landen heb je grote kans dat alleen privé-klinieken de juiste zorg kunnen bieden.

Je moet om te beginnen dus al diep in de (buitenlandse) regels en polisvoorwaarden duiken voor een helder overzicht van wat er op reis allemaal wel en niet valt onder de basisziektekostenverzekering.

Daarbij moet je er dan ook nog aan denken tijdig een verzekeringskaart of een speciaal formulier aan te vragen. En dan nog biedt die aanpak niet die extra’s die een reisverzekering wel biedt.

Zoals vergoeding van de kosten van repatriëring, vergoeding van reis- en verblijfkosten voor meereizende familieleden of overkomst van familie. Tel daarbij op dat de reisbagage is meeverzekerd én natuurlijk de wetenschap dat je – waar ter wereld ook – altijd kunt terugvallen op die enorme batterij aan hulpverleners.

Eén telefoontje naar de alarmcentrale en uw vragen worden snel en efficient voor u beantwoord, en indien noodzakelijk wordt de juiste instantie voor u in het buitenland benaderd.

Alles bij elkaar is die ‘eenvoudige reisverzekering’ zo gek nog niet.

Mocht de boot al meeverzekerd zijn, denkt u dan ook eens aan bijvoorbeeld het geldigheidsgebied van een gezinsrechtsbijstandverzekering. Om deze redenen bieden wij u een specifieke rechtsbijstandverzekering voor de boot aan.

Offerte bootverzekering inclusief optionele dekkingen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.