Zeilbootverzekering

Bootverzekering met ligplaats Rotterdam

Heeft uw boot een ligplaats in Rotterdam, dan is het vaak niet eenvoudig uw boot te verzekeren waarbij ook diefstal en vandalisme is verzekerd. Het wordt hiermee nog lastiger indien uw boot een ligplaats heeft buiten een bewaakte jachthaven met camerabewaking indien de havenmeester niet aanwezig is.

Vanwege het vele water in en om Rotterdam, kent Rotterdam veel woningeigenaren waarbij de boot  een ligplaats heeft bij de eigen woning.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen kent vaak mogelijkheden een offerte bootverzekering te verstrekken, waarbij het vaartuig een ligplaats heeft in Rotterdam bij de eigen woning. Dit is mede afhankelijk van de locatie van de woning en uiteraard ook het soort vaartuig.

Enkele jachthavens in Rotterdam voldoen niet aan de verzekeringseisen

Veel verzekeraars stellen hoge eisen aan de jachthavens in Rotterdam en de andere grote steden binnen Nederland. Wij bemerken dat relatief veel jachthavens niet voldoen aan de strenge eisen van veel verzekeraars.

Controleert u deze eisen dan ook goed met uw polisvoorwaarden. Wilt u zekerheid hebben, neem dan contact met ons kantoor op. Als gespecialiseerd kantoor kennen wij de meeste polisvoorwaarden en kunnen u direct aangeven wat vanuit de polisvoorwaarden vereist is.

Voldoet u al aan de polisvoorwaarden en bent u verzekerd bij één van de met ons kantoor samenwerkende verzekeraars, dan nemen wij uw polis over met een doorlopende korting van 15% op de premies van de desbetreffende verzekeraar. Uw polis wijzigt hierdoor niet en de boot blijft verzekerd bij de huidige verzekeraar.

Maatwerk

“Wij werken met verschillende voorwaarden en kunnen zo altijd een passende offerte bootverzekering doen.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Uitgebreide dekking

“Wij kunnen ook offertes uitbrengen voor de dekkingsgebieden Caribische Zeeën en werelddekking.”
bootverzekeringen vergelijken
Erik Raaman
Afdeling acceptatie

Premiecalculator

Online premie berekenen voor de bootverzekering die bij u past!

Scroll naar boven