Bootverzekering

Bootverzekering

Onze bootverzekering is samengesteld door watersporters voor watersporters. Zo kunt u zorgeloos genieten van uw vaartuig. Onze medewerkers delen uw passie voor varen en staan indien nodig 24/7 voor u klaar.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen biedt u een verzekering op maat. Wij hebben diverse verzekeringen in het assortiment en kunnen op deze wijze een verzekering bieden welke altijd is afgestemd op uw wensen.

Wij kunnen u een bootverzekering bieden van WA tot WA+Extra Uitgebreid (wat ook wel in de volksmond een all-risk dekking wordt genoemd).

Type boten welke wij verzekeren

Wij verzekeren bijna alle soorten boten. De meest voorkomende boten vindt u hieronder. Wilt u een ander type boot verzekeren? Neem dan contact met ons op.

Wat kost een bootverzekering?

De kosten van een bootverzekering zijn afhankelijk van de dekking, vaargebied, eigen risico, maar vooral van het type boot. De ene boot is de andere niet. Daarom vergelijken en berekenen wij de meeste premies handmatig.

Op onze website kunt u maar een beperkt aantal premies online berekenen. Het verzekeren van een boot is immers maatwerk.

Waarom een bootverzekering afsluiten?

Het kopen van een boot is voor veel watersporters een droom die uitkomt. Heerlijk vertoeven op het water. Een boot is doorgaans een kostbaar object. Dit levert dan ook risico’s op, soms zelfs zonder dat u hier zelf invloed op heeft gehad. Te denken valt aan stormen of stallingen waar brand ontstaat. Of u wordt aangevaren door een mede-watersporter. Het is dan belangrijk dat u uw boot goed heeft verzekerd bij een vertrouwde partij. Maar ook als uw boot weinig waarde heeft kunt u een schade aan iemand anders toebrengen, waarvoor u aansprakelijk bent.

Met een WA bootverzekering is alleen schade verzekerd, welke u met uw boot aan iemand anders toebrengt. Op een WA bootverzekering is schade aan uw eigen boot niet verzekerd. Hiervoor heeft u een WA+Casco bootverzekering nodig. De meest uitgebreide dekking biedt een WA+Casco Extra Uitgebreide dekking (ook wel een all-risk dekking genoemd).

Dit is een zeer uitgebreide dekking, waarop naast de meest voorkomende schades zoals aanvaring, diefstal, inbraak, storm, berging ook een zeer uitgebreide eigen gebreksdekking van toepassing is, indien nodig het terughalen van de verzekerden en de boot uit het buitenland, het vergoeden van een vervangend vakantieverblijf, etc.

Is een bootverzekering verplicht?

In Nederland bent u niet verplicht uw boot te verzekeren. Gaat u naar het buitenland met uw boot, dan geldt er in veel landen wel de verplichting dat de boot voor wettelijke aansprakelijkheid verzekerd is. Brengt u met uw boot schade aan andere toe dan kan de schade namelijk hard oplopen. Bijvoorbeeld indien u iemand aanvaart, maar ook bijvoorbeeld door een aanvaring brandstof lekt of een dure boot aanvaart.

Een goede bootverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van dergelijke schades. Vraag hier een offerte aan. U kunt hierna eenvoudig een verzekering afsluiten.

Soorten dekkingen welke wij bieden

WA (wettelijke aansprakelijkheid)

Met deze dekking is alleen de schade welke u met de boot toebrengt aan anderen verzekerd. Doorgaans is de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd tot €7.500.000,- Wij hebben ook mogelijkheden voor een WA-dekking tot € 10.000.000,-

WA+Casco Uitgebreid

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door nagenoeg elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van een eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak). De herstelkosten van het eigen gebrek zelf zijn op deze dekking niet verzekerd.

WA+Casco Extra Uitgebreid

Dit is de meest uitgebreide dekking en wordt ook wel all-risk genoemd. Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door nagenoeg elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak). Zelfs het eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak) zelf is verzekerd. Voor de voortstuwingsinstallatie geldt hiervoor een termijn van 15 jaar vanaf de eerste ingebruikstelling.

Bovenstaande dekkingen zijn slechts een selectie uit de vele mogelijkheden welke ons kantoor u kan bieden. Wij hanteren verschillende voorwaarden en derhalve kunnen de dekkingen afwijken van bovenstaande uitleg. Op deze wijze kunnen wij altijd een passende aanbieding doen.

Wij kunnen het volgende bieden: eigen gebrek zelf ook verzekerd, naast de gevolgen van een eigen gebrek, inboedel tot wel 40% van het verzekerd bedrag verzekerd, bergingskosten onbeperkt meeverzekerd, waarborgsom tot € 50.000,-, transport over de weg en winterstalling meeverzekerd, voor zeilboten met een saildrive een vervangingstermijn van 15 jaar voor het saildrive manchet in plaats van de door de fabrikant aangegeven termijn van 5 of 7 jaar. Tegen een premietoeslag kan de vervangingstermijn van het saildrive manchet worden verlengd naar 18 jaar.

Overzicht van dekkingen

WA WA+Casco Uitgebreid WA+Casco Extra Uitgebreid
Aansprakelijkheid maximaal € 7.500.000,-
Bereddings- en opruimingskosten
Bergingskosten (door de overheid bevolen)
Aanvaringsschade eigen vaartuig
Geen aftrek nieuw voor oud bij deelschade**
Brand en explosie
Storm en blikseminslag
Diefstal en inbraak
Vandalisme
Inboedeldekking Tot 30% verzekerde som Tot 40% verzekerde som
Eigen gebreksdekking (hoedanigheid van de zaak)*
Gevolgen eigen gebrek (hoedanigheid v.d. zaak)
Vervangingstermijn manchet saildrive elke 15 jaar
Vervangingstermijn manchet saildrive elke 18 jaar Tegen premietoeslag Tegen premietoeslag
Transport over de weg
Dekking in winterstalling
Hulpverlening bij uitval schipper, schade boot
No claim-no blameregeling
3 jaar aanschafwaardegarantie
Zelf winterklaarmaken

Dit overzicht is gebaseerd op de polisvoorwaarden NU2021-01B (WA-dekking), NU2021-01Z (WA+Casco Uitgebreid) en
NU2021-01G (WA+Casco Extra uitgebreid),
*Voor de voortstuwingsinstallatie gelden maximale termijnen
** Uitgezonderd zeer sterk slijtende onderdelen, zoals zeilen, dek(zeilen), etc.

Dit overzicht geeft uitsluitend op hoofdlijnen de van toepassing zijnde dekkingen aan. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de van toepassing
zijnde polisvoorwaarden. Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen.

Welk dekkingsgebied kunt u kiezen?

Nederland (Basis)

Nederlandse binnenwateren, met uitzondering van de kustwateren, Dollard, Eems, Markermeer, IJsselmeer, de Waddenzee, Westerschelde, en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).

Nederland (Uitgebreid)

Nederlandse binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de Nederlandse kust, met uitzondering van de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustacius (Statia).

Europese binnenwateren

In aanvulling op het dekkingsgebied Nederland (uitgebreid) is de verzekering van kracht op alle Europese binnenwateren en op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen (met uitzondering van de Zwarte zee).

Europese Zeeën (klein vierkant)

In aanvulling op het dekkingsgebied Europese binnenwateren is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 45⁰ NB tot 63⁰ NB en 15⁰ WL tot 30⁰ OL.

Europese Zeeën (groot vierkant)

In aanvulling op het dekkingsgebied Europese binnenwateren is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 35⁰ NB tot 65⁰ NB en 20⁰ WL tot 30⁰ OL.

Europese Zeeën (extra groot vierkant)

In aanvulling op het dekkingsgebied Europese binnenwateren is de verzekering van kracht op alle Europese zeeën binnen de volgende begrenzingen: 24⁰ NB tot 73⁰ NB en 30⁰ WL tot 35⁰ OL.

veelgestelde vragen

In polisvoorwaarden wordt een maximale termijn genoemd dat de boot in het buitenland mag verblijven. Soms wordt daarnaast het dekkingsgebied buiten het vaarseizoen beperkt.

Overwinteren buiten Nederland is hierdoor alleen toegestaan indien dit op het polisblad staat vermeld en de hiervoor geldende toeslag is betaald.

Het varen van wedstrijden zien verzekeraars als een hoger risico dan het toervaren. In de meeste polissen zijn beperkingen gesteld voor het varen van wedstrijden.

Dit is echter per polis verschillend. Laat daarom door een specialist uw polis hierop nakijken. Is het varen van wedstrijden op uw polis niet verzekerd? Neem dan contact op met een gespecialiseerd financieel adviseur in bootverzekeringen.

Heeft u een kleiner vaargebied dan op uw polis staat vermeld? Dan is het zinvol uw polis aan te passen. Het verkleinen van het dekkingsgebied zorgt voor een lagere premie.

Heeft u een groter dekkingsgebied nodig? Dan is het van belang tijdig het dekkingsgebied aan te passen. Vaart u buiten het dekkingsgebied dan is hiervoor geen dekking.

Neem voor het vergroten of verkleinen van het dekkingsgebied met ons kantoor contact op.

Van oudsher hanteren verzekeraars twee vormen van eigen gebrek:

– Eigen gebrek (aard van de zaak)
– Eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak)

Een eigen gebrek (aard van de zaak) is op een bootverzekering meestal niet verzekerd en wordt doorgaans omschreven dat er zich een geleidelijk proces voordoet, zoals slijtage, veroudering, verrotting, etc.

Met een eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak) wordt doorgaans bedoeld:

Wanneer het verzekerd object of een onderdeel daarvan, in vergelijking met zaken van dezelfde soort en kwaliteit, een niet te verwachten eigenschap bezit. Dit is een materiaalfout of een fout in de oorspronkelijke constructie, oorspronkelijke bouw of het oorspronkelijke ontwerp. Hierdoor is het verzekerd object of een onderdeel daarvan, niet meer geschikt voor het doel waarvoor het bestemd was.

Met WA wordt bedoeld “wettelijke aansprakelijkheid”. Op een WA-verzekering voor de boot is uitsluitend verzekerd de schade welke u met uw boot toebrengt aan derden en waarvoor u aansprakelijk bent. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar voor veroorzaakte schades aan derden.

De WA+Casco Extra Uitgebreide dekking is de meest uitgebreide dekkingsvorm. Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door nagenoeg elke onzekere gebeurtenis, ook als gevolg van eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak).

Zelfs het eigen gebrek (hoedanigheid van de zaak) zelf is verzekerd. Voor de voortstuwingsinstallatie geldt hiervoor een termijn van 15 jaar vanaf de eerste ingebruikstelling.

Maakt u een vaar- of inschattingsfout en maakt u een aanvaring? Dan is de schade aan uw boot verzekerd.

U mag uw boot uitlenen. Hier mag geen vergoeding tegenover staan. Ook moet de lener van uw boot voldoen aan de wettelijke eisen. Een voorbeeld hiervan is dat voor een snelvarend vaartuig de lener in het bezit is van het vereiste vaarbewijs.

Het is niet toegestaan uw boot te verhuren. Verhuur is namelijk niet op een pleziervaartuigverzekering verzekerd. Hiervoor zijn speciale verhuurdekkingen. Neem met ons kantoor contact op voor de mogelijkheden betreffende een verhuurdekking.

Bovenstaande beantwoordingen van de vragen geven op hoofdlijnen uitleg over de schadeafhandeling van de pleziervaartuigverzekering via ons kantoor. Voor de volledige uitleg en uw plichten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

Uw voordelen van een bootverzekering bij Datacombinatie Yacht Verzekeringen

Wat zijn premiebepalende factoren?

Er zijn diverse factoren waarvan de premie afhankelijk is. Om deze reden kunnen de premies van bijvoorbeeld 2 motorboten met een exact dezelfde verzekerde som van elkaar afwijken. De belangrijkste premiebepalende factoren vindt u hier onder:

De boot:

Het type boot (zeilboot, motorboot, sloep, etc.), de lengte van de boot, het bouwjaar en de verzekerde som zijn factoren waarvan de premie afhankelijk is.

De motor:

Het motorvermogen en het soort brandstof zijn tevens bepalend voor de hoogte van de premie.

Soort dekking

Hoe beperkter de dekkingsvorm, hoe lager de premie. Een WA-bootverzekering kent een zeer lage premie, maar hierop is alleen de met de boot toegebrachte schade aan anderen verzekerd. Een WA+Casco Extra Uitgebreide dekking dekking biedt u de meeste zekerheid, aangezien dit een zeer complete dekking is. Dit is wel de duurste dekking. Een WA+Casco of Casco Uitgebreide dekking zit hier tussenin.
Optionele dekkingen, vaargebieden, gebruik van de boot en de ligplaats hebben ook een invloed op de hoogte van de premie.
Door te kiezen voor een hoger eigen risico (in België doorgaans franchise genoemd), verlaagt u de premie.

Boot verzekeren

Het verzekeren van uw boot is in Nederland niet verplicht. Nederland is een echt watersportland en het wordt steeds drukker wordt op het water. Zonder verzekering loopt u grote risico's zoals het verlies van uw boot of het betalen van een schade welke u met uw boot aan een ander heeft toegebracht. Wij bieden een goede bootverzekering aan welke u tegen een groot aantal risico's beschermt. Vraag een vrijblijvende offerte aan op Datacombinatie.nl.

Beste bootverzekering

Diverse malen is door gerenommeerde bladen onze bootverzekering getest met andere bootverzekeringen in de markt. Ons kantoor kwam in zowel de Consumentenbond Geldgids als in de Waterkampioen, het blad wat werd uitgegeven door de ANWB, als beste uit de test. Helaas zijn er de laatste jaren geen testen meer geweest voor bootverzekeringen. Wilt u ook onze bekroonde bootverzekering? Vraag hier een offerte aan.

Motorboot verzekeren

Motorboten zijn er diverse soorten en maten. Betreft het een open boot of een kajuitmotorboot? Is de boot snelvarend of niet? Het is belangrijk uw motorboot goed te verzekeren. Extra van belang is de dekking voor de motor of motoren. De motor vormt bij een motorboot namelijk het hart van de boot en is doorgaans groter (en duurder) dan bij andere soorten vaartuigen. Voor een goede motorbootverzekering moet u bij Datacombinatie zijn.

Zeilboot verzekeren

Zeilboot verzekerenDoorgaans groeien zeilers door van een kleine zeilboot naar een steeds grotere zeilboot. Veel verzekerden zijn bij ons doorgegroeid van een Optimist naar een groot zeiljacht. Of u nu uw Piraatje wilt verzekeren of een grote zeilboot? Wij bieden u altijd een goede zeilbootverzekering. Of u een toerzeiler bent of een wedstrijdzeiler. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Op veel verzekeringen bieden wij een verlengde vervangingstermijn van het saildrive manchet van 15 jaar, welke termijn tegen een premietoeslag kan worden verlengd naar 18 jaar. Dit bespaart aanzienlijk op de vervangingskosten.

Premie bootverzekering berekenen

Aangezien het verzekeren van een boot complex is, berekenen wij een groot aantal premies zelf. De verschillen in dekking tussen de verschillende WA+Casco dekkingen in Nederland zijn erg groot. De ene WA+Casco uitgebreide dekking is de andere niet. De laagste premie is voor u niet altijd de beste oplossing. Wij kennen de achterliggende polisvoorwaarden en doen u altijd een vrijblijvende offerte op de naar onze mening beste premie in combinatie met voorwaarden. Voor een beperkt aantal vaartuigen kunt u online uw premie berekenen en de verzekering hierna afsluiten.

Goedkoopste bootverzekering

U wilt uw boot goed verzekeren, maar ook niet teveel betalen. Op verschillende manieren zorgt Datacombinatie dat zij u de goedkoopste bootverzekering kunnen bieden. Natuurlijk wordt een goede dekking hierbij in het achterhoofd gehouden. Heeft u al een bootverzekering bij één van de met ons kantoor samenwerkende verzekeraars, zoals Unigarant of ANWB, Nationale Nederlanden of ASR? Indien u deze verzekering via ons kantoor laat lopen verlenen wij een doorlopende korting van 15% op de tarieven van deze verzekeraar. U blijft dan ook bij deze verzekeraar verzekerd. Dat is snel verdiend! Vraag vrijblijvend een offerte aan voor de goedkoopste premie bootverzekering.

Sloep verzekeren

Er worden de laatste jaren steeds meer sloepen verkocht. Dit is logisch aangezien de gebruikskosten laag zijn, gemakkelijk te varen en u bent er zo mee onderweg. Daarnaast zijn veel sloepen inmiddels van alle gemakken voorzien wat de boot ideaal maakt voor het varen met vrienden of gezinnen. Juist door het steeds drukker worden wordt de kans of schade steeds groter. Vaak zijn sloepen ook het doelwit van diefstal van de sloep. Voor sloepen met een buitenboordmotor wordt de motor ook met regelmaat gestolen.

Bootverzekeren in Amsterdam

Heeft de boot een ligplaats in de grote steden, zoals Amsterdam, maar ook Rotterdam, Den Haag en Utrecht dan is het vaak niet eenvoudig een verzekering te vinden welke de boot hier wil verzekeren. Vaak worden er hoge eisen gesteld of wordt er alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering aangeboden. Datacombinatie kan een verzekering aanbieden binnen de vier grote steden indien de boot in een bewaakte jachthaven ligt. Uniek is dat wij soms ook een verzekering kunnen aanbieden indien de boot een ligplaats heeft buiten een bewaakte jachthaven. Dit hangt af van onder andere het type vaartuig en de ligplaats.

Nieuws

Onzekerheid van vaste waardedekking

De onzekerheid van vaste waardedekking

Veel verzekeraars adverteren met vaste waardedekkingen. Zonder dat er een taxatie aan de polis ten grondslag ligt, zou bij een gedekt totaal verlies de verzekerde …

stormschade boot

stormschade

In een periode van ruim 30 jaar schadebehandeling zien we de laatste jaren grote verschillen ten opzichte van een tiental jaren geleden waar het onder …

slepen van de boot

De reden hiervan is duidelijk, daar de slepende boot aansprakelijk is voor schade aan de gesleepte boot, en tevens voor schade aan derden met de …

Scroll naar boven