beveiligingseisen bij enkele bootverzekeraars aangescherpt

Wij constateerden dat enkele verzekeraars dit nieuwe jaar begonnen zijn met verscherpingen van de eisen met betrekking tot de sloten. In tegenstelling tot uitbreidingen van de voorwaarden is hier helaas weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Naar ons idee is dit volkomen onterecht, aangezien het niet- of niet volledig voldoen aan de eisen met betrekking tot sloten een verzekeraar vaak de mogelijkheid geeft een schade niet uit te hoeven keren.

beveiligingseisen bij enkele verzekeraars (stilletjes) verscherpt

Een nieuw jaar is voor verzekeraars doorgaans hèt moment om zaken aan te passen.

Uitbreidingen van voorwaarden worden doorgaans met veel bombarie bekendgemaakt. Helaas constateerden wij dat enkele verzekeraars dit nieuwe jaar begonnen zijn met het aanscherpen van de eisen met betrekking tot de sloten voor het vastleggen van open vaartuigen, beveiligen van buitenboordmotoren, etc.

In tegenstelling tot de uitbreidingen van voorwaarden is hier helaas weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Naar ons idee is dit volkomen onterecht, aangezien het niet- of niet volledig voldoen aan deze eisen zeer grote gevolgen kan hebben. Verzekeraars hebben vaak de mogelijkheid in dit geval een schade niet uit te hoeven keren.

Wat verandert er?

Dit is afhankelijk van de verzekeraar. Wij hebben geconstateerd dat de meeste verzekeraars inmiddels de eisen hebben bijgesteld van een SCM-certificering of VBV-certificering naar de CCV-certificering.

Er zijn echter ook verzekeraars welke binnen een bepaalde certificering de eisen hebben aangescherpt. Zo hebben wij bij enkele bootverzekeraars geconstateerd dat de CCV-certificering niet meer voldoende is. Eerder waren hier sloten met een CCV-certificering voldoende, maar sinds kort zijn alleen CCV-gecertificeerde sloten met 3 of 4 sterren akkoord. Door deze wijziging voldoen enkele veel gebruikte sloten van gerenommeerde merken niet meer aan de voorwaarden van deze verzekeraars.

Dealers niet op de hoogte

Wij constateren dat dealers van voornamelijk sloepen de sloten met 1 of 2 sterren op hun websites nog steeds aanbevelen en hierbij vermelden dat de door hen geleverde sloten voldoen aan de eisen van alle verzekeraars.

Het betreft hier ook de grotere dealers in Nederland en de dealers in het luxere segment open vaartuigen.

Zelfs tussenpersonen niet altijd bij de les

Als klap op de vuurpijl vonden wij bij één tussenpersoon welke tussenpersoon bij elke watersporter bekend is en voornamelijk verzekeringen online afsluit een lijst op de website met “goedgekeurde sloten”. Hierin staan CCV-certificeerde sloten met 1 en 2 sterren. Deze tussenpersoon hanteert één voorwaardenmodel, waarin duidelijk vermeld staat dat alleen CCV-gecertificeerde sloten met 3 of 4 sterren akkoord zijn. Dit geeft aan dat ook een tussenpersoon welke niet goed is geïnformeerd, verzekerden bij schade in een nare positie kan brengen.

Onze verzekerden met wijzigingen in de beveiligingseisen geïnformeerd

Verzekerden via ons kantoor welke per prolongatiedatum andere sloteneisen in een clausule of in de polisvoorwaarden hebben gekregen hebben wij geïnformeerd. Wij konden in de meeste gevallen een alternatief  aanbieden waardoor het aanschaffen van nieuwe sloten niet benodigd is.

Vertrouw niet op partijen welke uw polis niet kennen

Geregeld krijgen wij de opmerking dat de watersportwinkel/dealer bij de aanschaf van een nieuwe boot aangaf dat een bepaald slot voor alle verzekeraars akkoord is. Niet alle verzekeraars stellen dezelfde eisen en wij zijn dan ook van mening dat voorzichtigheid hier is geboden. Controleer of u aan de voorwaarden van uw polis voldoet, wat het verschil kan uitmaken tussen wel of geen uitkering in geval van bijvoorbeeld diefstal.

Slotenlijst CCV

Hier treft u een slotenlijst vaartuigbeveiliging aan van juni 2019 van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid)

Scroll naar boven