Aanvraag wijziging adres


  Gegevens aanvrager wijziging

  Aanvraag wijziging adres

  Uw verzoek kan niet online worden aangevraagd. Wij verzoeken u met ons kantoor telefonisch contact op te nemen op het telefoonnummer 0181-323211.


  Ligplaats vaartuig

  U wenst de ligplaats niet aan te passen.


  Overige zaken


  Voorwaarden bij verzending

  • Door verzending van dit wijzigingsformulier verklaart de aanvrager van deze wijziging(en) dat hij diens verzekering wil wijzigen en dat hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van de daarbij behorende, en daarmee een geheel vormende, voorwaarden van verzekering.
  • Als aanvrager van deze wijziging(en) bent u verplicht de vragen in dit wijzigingsformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden.
  • U bent verantwoordelijk voor de juiste beantwoording van de vragen in het wijzigingsformulier ook al vult een ander het formulier voor u in. De maatschappij/ gevolmachtigde moet immers aan de hand van de gegeven antwoorden een juiste inschatting van het te verzekeren risico kunnen maken.
  • de aanvrager van deze wijziging(en) verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V.
  • Ingevolge de Wet Financieel Toezicht maken wij u erop attent dat bij het afsluiten en/of wijzigen van een pleziervaartuigverzekering, er geen advies is verstrekt, zoals vermeld in de Wet Financiële Dienstverlening.

  Wanneer u dit formulier gebruikt, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens door deze website.

  Aanvraag wijziging adres en eventueel ligplaats

  Door onderstaand formulier in te vullen vraagt u een wijziging aan op uw bestaande bootverzekering. Deze wijzigingsaanvraag wordt beoordeeld door de acceptatieafdeling en na acceptatie ontvangt u een aangepaste polis. Mocht acceptatie niet plaats kunnen vinden, dan nemen wij met u hierover contact op. Aan een door u ingediend wijzigingsverzoek kunt u pas rechten ontlenen na ontvangst van de gewijzigde polis.

  Vragen ? Bel: 0181-323211

  Heeft u vragen ? Neem dan met ons kantoor contact op het telefoonnummer 0181-323211.

  We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.