Onjuistheid forum Bavariaclub

Onjuistheid forum Bavaria Zeilclub (BZc)

 

Op het forum van de Bavaria Zeilclub (BZc) is een post geplaatst betreffende één van onze polisvoorwaarden. Het betreft hier het onderstaande bericht;

Mensen die verzekerd zijn bij Datacombinatie moeten goed de nieuwe polis doornemen.
Ik heb van een relatie vernomen dat:
Solo varen niet verzekerd is! (even onschuldig alleen naar de winterstalling varen)
Harde wind op de middellandse zee niet meer verzekerd is.

Er staan misschien nog wel meer grappen in de nieuwe polis.

Mvgr Rob

Onjuist
In deze post wordt (ten onrechte) aangegeven dat solozeilen nooit verzekerd is, zelfs niet indien u alleen naar de winterstalling vaart, alsmede schade door harde wind op de Middellandse Zee niet verzekerd is.

Solozeilen
Uitsluitend indien er sprake is van zeer grote dekkingsgebieden (een dekkingsgebied groot vierkant/ extra groot vierkant welke een dekking kent van meer dan 20 zeemijlen uit de kust op de Middellandse Zee, dekkingsgebied Caribische Zeeën of dekkingsgebied Werelddekking) wordt in bepaalde voorwaarden de dekking uitgesloten voor solozeilen.

In deze voorwaarden zonder dekking van meer dan 20 zeemijlen uit de kust van de Middellandse Zee, zijnde Europese Zeeën (kv) (met de begrenzingen op zee 45⁰ NB tot 63⁰ NB en 15⁰ WL tot 30⁰ OL alsmede onder andere op de Middellandse zee tot 20 zeemijlen uit de kust van het vaste land van de Europese landen), Europese binnenwateren met 20 zeemijlen uit de kust en kleiner is deze uitsluiting niet van toepassing.

Het betreft hier derhalve één van de vele voorwaarden welke wij binnen ons kantoor hanteren. Maatschappijen welke polissen afgeven anders dan onze volmacht kunnen andere voorwaarden hanteren.

“Harde wind” 
Tevens wordt in de forumpost aangegeven dat indien er sprake is van schade bij harde wind op de Middellandse Zee deze schade nooit verzekerd is.
Graag wijzen wij u erop dat dit geheel onjuist is.

Medicanes zijn in het Middellandse Zeegebied wel van de dekking uitgesloten.

Kennisgeving aan voorzitter van de Bavaria Zeilclub (BZc)
Wij hebben de voorzitter van de Bavaria zeilclub op de hoogte gebracht van deze onjuistheid.
De Bavaria zeilclub geeft aan dat er sprake is van een gesloten forum en heeft tevens aangegeven de post (ondanks deze onjuistheden) niet van het forum te zullen verwijderen.
Wij overwegen dan ook juridische stappen richting de Bavaria Zeilclub daar men reeds op de hoogte is van deze onjuistheid.

Verzekerden worden geinformeerd
Inmiddels zijn wij bezig al onze verzekerden welke een Bavaria in bezit hebben te informeren betreffende deze onjuistheid, dit vanwege de weigerachtige reactie van de voorzitter van deze club.

Vragen?
Heeft u vragen over dit bericht? Dan kunt u tijdens kantooruren met ons kantoor contact opnemen op het algemene telefoonnummer 0181-323211.