Vervanging manchet saildrive verlengd

Reeds jaren worden wij als kantoor benaderd door jachteigenaren welke willen voldoen aan het gestelde met betrekking tot voldoende zorg voor hun vaartuig en in het bijzonder voor de tijdige vervanging van het manchet saildrive. Het om de zeven jaar volgens fabrieksopgave laten vervangen wordt vaak als onnodig beschouwd omdat, als de manchet boven water komt, deze als nieuw kan worden betiteld.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen te Brielle heeft een groot aantal jachteigenaren in het voorjaar van 2015 benaderd welke op het punt stonden de manchet te vervangen of zojuist hadden vervangen.

Dit leverde een groot aantal manchetten van saildrives op, welke werden gerubriceerd naar leeftijd. Wij kunnen hierbij stellen dat de manchetten van saildrives tot een leeftijd van 13 a 14 jaar nagenoeg als nieuw konden worden beschouwd.

Vervanging tussen de 7 en 12 jaar is gezien de onderzoeksresultaten onnodig, en wordt dus uitsluitend uitgevoerd omdat verzekerden bij een eventuele schade aan de boot ten gevolge van het niet tijdig vervangen (volgens fabrieksopgave iedere 7 jaar), van onvoldoende zorg zouden kunnen worden beschuldigd.

Datacombinatie Yacht Verzekeringen geeft op haar polissen welke via haar volmacht zijn gesloten aan dat vervanging van de manchet pas behoeft plaats te vinden na 12 jaar en dus voor het 13e jaar, en dat eerdere vervanging van de manchet saildrive ten behoeve van verzekeraars niet meer noodzakelijk is.

Hierbij is het einde gekomen aan het onnodig vervangen van genoemde manchetten, dit louter ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen met een voor verzekerde onnodige kostenpost iedere 7 jaar.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.